Hình ảnh về Galaxy Watch 3 lại vừa lộ, nhưng lần này màn hình đã hiển thị rõ hơn - Samfanscom 1 month ago Galaxy Watch 3 dá»± kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 7 tới, dưới đây là những hình ảnh mới nhất về chiếc đồng hồ thông minh tiếp theo của Samsung


21 Clicks
19 Unique Clicks

http://shortenlinks.net/BG1ux2

http://shortenlinks.net/BG1ux2/qr

Top Countries

    Operating Systems

    Browsers

    Referrers

    Social Shares